Facebook กองบัญชาการกองทัพน้อยที่ 2
 
 
 
กองทัพน้อยที่ ๒
กองกำลังพล กองทัพน้อยที่ ๒
กองข่าว กองทัพน้อยที่ ๒
กองยุทธการ กองทัพน้อยที่ ๒
กองส่งกำลังบำรุง กองทัพน้อยที่ ๒
กองกิจการพลเรือน กองทัพน้อยที่ ๒
สนามลอนเทนนิสชุมชนกองทัพน้อยพัฒนา
ศูนย์พัฒนากีฬากอล์ฟ กองทัพน้อยที่ 2

เมื่อวันที 8 พฤษจิกายน 2561 ผศ.ศิริพร พูลสุรรณ ประธานชมรมแม่บ้าน ทบ. สาขา ทน.2และคณะ ได้เดินทางไปมอบเงินสงเคราะห์บุพพการีที่พิการทุพพลภาพและกระเซ้าของขวัญเพื่อบำรุงขวัญให้แก่ นายสนิท พรมศรีน้อย บิดา ส.อ. ทวี พรมศรีน้อย ณ บ้านพักข้าราชการนายทหารประทวน (เรือนแถวที่ 2)ของ ทน.2 ค่ายสุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา

คลิกที่ภาพเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม +

เมื่อวันที 8 พฤษจิกายน 2561 ผศ.ศิริพร พูลสุวรรณ ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา ทน.2 และคณะ เดินทางไปร่วมปฏิบัติภารกิจกับ รศ.ดร.กฤษติกา คงสมพงษ์ นายกสมาคมแม่บ้าน ทบ. และคณะ ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมสมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา ทภ.2 ณ บริเวณพื้นที่ ทภ.2 โดยในวันนี้ได้เยี่ยมชมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บชร.2 และเยี่ยมชมการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชมรมแม่บ้าน นขต.ทภ.2 และการจัดแสดงผลิตภัณฑ์ผ้าไหมท้องถิ่น ณ ห้องศรีพัชรินทร สโมสรร่วมเริงไชย ค่ายสุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา

คลิกที่ภาพเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม +

เมื่อวันที 7 พฤษจิกายน 2561 ผศ.ศิริพร พูลสุวรรณ ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา ทน.2 และคณะ เดินทางไปให้การต้อนรับ รศ.ดร.กฤษติกา คงสมพงษ์ นายกสมาคมแม่บ้าน ทบ. และคณะ ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมสมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา ทภ.2 ณ บริเวณพื้นที่ ทภ.2 โดยรับฟังวีดีทัศน์สรุปผลการดำเนินงานของสมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา ทภ.2 พร้อมทั้งเยี่ยมชมโครงการชมรมแม่บ้าน พล.ร.3 , เยี่ยมชมอุทยานการเรียนรู้ ศูนย์การศึกษา ทภ.2 (SR Park) และเยี่ยมชมห้องสมุดมีชีวิตในหน่วยทหาร ทภ.2

คลิกที่ภาพเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม +

เมื่อวันที 7 พฤษจิกายน 2561 พ.อ.สุรชิน กาจนจิตติ รอง เสธ.ทน.2(1)เป็นประธานเปิดอบรม โครงการกำลังพล ทน.2 สมาร์ทแมน (Smart Man) ด้วยอุปกรณ์ออกกำลังกาย(ฟิตเนส) ณ ห้องอบรม ร้อย บก.ทน.2 ซึ่งในการนี้ มทน.2 ได้เยี่ยมชมการสาธิตการใช้อุปรณ์ออกกำลังกาย(ฟิตเนส)ด้วย

คลิกที่ภาพเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม +

เมื่อวันที 6 พฤษจิกายน 2561 กกบ.ทน.2 ดำเนินการจัดการอบรม (Unit School)การปฏิบัติงานในหน้าที่พลขับ เพื่อดำเนินการด้านการจัดการความรู้ของหน่วย เพิ่มพูนความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานในหน้าที่พลขับ/ เป็นภาคทฤษฎี และปฏิบัติ (พ.ร.บ.จราจร, กฎจราจรที่เกี่ยวข้อง,ระเบียบ กห.

คลิกที่ภาพเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม +

เมื่อวันที 6 พฤษจิกายน 2561 พล.ท.เถลิงศักดิ์ พูลสุวรรณ มทน.2 ทำพิธีประดับยศให้กับ นายทหารที่ได้เลื่อนยศสูงขึ้น จำนวน 2 นาย ณ ห้องพิธีการ บก.ทน.2 ค่ายสุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา

คลิกที่ภาพเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม +

เมื่อวันที 3 พฤษจิกายน 2561 พ.อ.สุรชิน กาจนจิตติ รอง เสธ.ทน.2(1) เป็นผู้แทน มทน.2 เดินทางไปร่วมพิธีทอดถวายกฐินสามัคคี ทภ.2 ประจำปี 2561 ณ วัดหัวสะพาน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา โดยมี มทภ.2 เป็นประธานในพิธีฯ

คลิกที่ภาพเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม +

เมื่อวันที่1 พฤษจิกายน 2561 พล.ท.เถลิงศักดิ์ พูลสุวรรณ มทน.2 และคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยมการรับทหารใหม่ ผลัดที่ 2/61 ที่เข้ารายงานตัว ใน 1 พ.ย.61 ณ ร้อย.บก.ทน.2 ค่ายสุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา

คลิกที่ภาพเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม +

เมื่อวันที่ 1 พฤษจิกายน 2561 พล.ท.เถลิงศักดิ์ พูลสุวรรณ มทน.2 ให้การต้อนรับ น.อ.จักรกฤษณ์ ธรรมวิชัย ผู้บังคับการกองบิน 1 และคณะ ในโอกาสเข้าแสดงความยินดีกับ มทน.2 ณ ห้องรับรอง บก.ทน.2 ค่ายสุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา

คลิกที่ภาพเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม +

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2561 พ.อ.ชวรัชต์ ทรงสุนทร ผอ.กกร.ทน.2 เป็นผู้แทน มทน.2 เดินทางไปร่วมเป็นเกียรติในงานเปิดอาคารเรียนหลังใหม่ ณ รร.สุรธรรมพิทักษ์ ค่ายสุรธรรมพิทักษ์ ต.ปรุใหญ่ อ.เมืองฯ จ.นครราชสีมา โดยมี พล.อ.มารุต ลิ้มเจริญ เป็นประธานในพิธีฯ

คลิกที่ภาพเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม +

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2561 พล.ท.เถลิงศักดิ์ พูลสุวรรณ มทน.2 และคณะ เดินทางไปให้การต้อนรับนายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ กองบิน 1 อ.เมือง จ.นครราชสีมา

คลิกที่ภาพเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม +

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2561 ร้อย.บก.ทน.2 จัดเจ้าหน้าที่นำทหารกองประจำการที่จะปลดประจำการ เป็นทหารกองหนุน ไปถวายสักการะพระศรีสัมพุทธโมลี พระประธานประจำพุทธศาสนสถานค่ายสุรนารี เพื่อให้คำปฏิญาณตนที่จะเป็นทหารกองหนุนที่ดี และรับฟังการอบรมจาก อศจ. ก่อนเดินทางกลับภูมิลำเนา เพื่อความเป็นสิริมงคล ณ พุทธศาสนสถานค่ายสุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา

คลิกที่ภาพเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม +

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2561 พล.ท.เถลิงศักดิ์ พูลสุวรรณ มทน.2 ให้การต้อนรับนายเอกภพ โตมรศักดิ์ นายก ทต.หัวทะเล และคณะ ในโอกาสเข้าแสดงความยินดีกับ มทน.2 ณ ห้องรับรอง บก.ทน.2 ค่ายสุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา

คลิกที่ภาพเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม +

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2561 พล.ท.เถลิงศักดิ์ พูลสุวรรณ มทน.2 ให้การต้อนรับผู้แทนจากศูนย์การค้าเซ็นทรัลนครราชสีมา ในโอกาสเข้าแสดงความยินดีกับ มทน.2 ณ ห้องรับรอง บก.ทน.2 ค่ายสุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา

คลิกที่ภาพเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม +

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2561 พล.ท.เถลิงศักดิ์ พูลสุวรรณ มทน.2 เป็นประธานในพิธีอำลาหน่วยทหารและผู้บังคับบัญชา ทหารกองประจำการ ประจำปี 2559 ผลัดที่ 2 ณ ร้อย.บก.ทน.2 ค่ายสุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา

คลิกที่ภาพเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม +

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2561 พล.ท.เถลิงศักดิ์ พูลสุวรรณ มทน.2 เดินทางไปร่วมเป็นเกียรติในพิธีสวนสนามอำลาธงชัยเฉลิมพลให้กับทหารกองประจำการ ที่จะปลดประจำการใน 1 พ.ย.61 ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ค่ายสุรนารี อ.เมืองฯ จว.น.ม. โดยมี มทภ.2 เป็นประธานฯ

คลิกที่ภาพเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม +

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2561 ทน.2 จัดกำลังพล จำนวน 30 นายพร้อมอุปกรณ์ ร่วมกับ อบต.จอหอ จัดกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ประชารัฐร่วมใจ ดูแลป่ารักษาต้นไม้ และโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยทำการพัฒนาพื้นที่ป่าและฉีดพ่นยากันยุงตามหมู่บ้านในพื้นที่เขต อบต.จอหอ ต.จอหอ อ.เมืองฯ จว.น.ม. ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยมีนายบุญเทียม ถิ่นสูงเนิน นายก อบต.จอหอ เป็นประธานในกิจกรรมฯ

คลิกที่ภาพเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม +

เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2561 พล.ท.เถลิงศักดิ์ พูลสุวรรณ มทน.2 ให้การต้อนรับ พ.อ.ณภัทร สุมาทัย ผบ.ศปภอ.ทบ.2 ในโอกาสเข้าคาราวะแสดงความยินดีกับ มทน.2 ณ สง.มทน.2 ทน.2 ค่ายสุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา

คลิกที่ภาพเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม +
 
เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน (ASEAN)
KM : : ศูนย์การจัดการองค์ความรู้ กองทัพน้อยที่ 2
การปกป้องและเทิดทูนสถาบัน
พรบ.การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558
การเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของ กองทัพบก
ส่ง e-mail ถึงกองทัพน้อยที่ 2 โดย Hotmail
ส่ง e-mail ถึงกองทัพน้อยที่ 2 โดย Gmail
Facebook กองบัญชาการกองทัพน้อยที่ 2
last update
 
 
กองบัญชาการ กองทัพน้อยที่ 2 [corps2]