Facebook กองบัญชาการกองทัพน้อยที่ 2
 
 
 
กองทัพน้อยที่ ๒
กองกำลังพล กองทัพน้อยที่ ๒
กองข่าว กองทัพน้อยที่ ๒
กองยุทธการ กองทัพน้อยที่ ๒
กองส่งกำลังบำรุง กองทัพน้อยที่ ๒
กองกิจการพลเรือน กองทัพน้อยที่ ๒
สนามลอนเทนนิสชุมชนกองทัพน้อยพัฒนา
ศูนย์พัฒนากีฬากอล์ฟ กองทัพน้อยที่ 2

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 พล.ท.สนธยา ศรีเจริญ มทน.2 เดินทางไปเป็นประธานและเข้ารับการขยายผลการฝึกอบรมโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ ณ ห้องศรีพัชรินทร์ สโมสรร่วมเริงไชย ค่ายสุรนารี อ.เมืองฯ จว.น.ม. โดยมีวิทยากรจิตอาสา 904 หน่วย ทภ.2 เป็นผู้บรรยาย ให้กับหน่วยทหารในพื้นที่ จ.นครราชสีมา มีกำลังพลนายทหาร และนายสิบ ในพื้นที่ จว.น.ม. เข้าร่วมการฝึกอบรม

คลิกที่ภาพเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม +

เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2561 พ.อ.สุรชิน กาญจนจิตติ รอง เสธ.ทน.2(1) เป็นประธานการเปิดการฝึกอบรมวิชาชีพในเรื่องการซ่อมบำรุงเครื่องยนต์ขนาดเล็ก ให้กับทหารกองประจำการก่อนปลดเป็นกองหนุน ซึ่งจะครบกำหนดปลดใน 1 พ.ค.61จำนวน 29 นาย เพื่อให้ทหารกองประจำการมีความรู้ด้านวิชาชีพและสามารถนำไปใช้ประกอบอาชีพหลังปลดประจำการได้ ณ ห้องอบรม ร้อย บก.ทน.2 ค่ายสุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา

คลิกที่ภาพเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม +

เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2561 พล.ท.สนธยา ศรีเจริญ มทน.2 ตรวจความเรียบร้อยการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานอ่างเก็บน้ำห้วยบ้านยางและเยี่ยมเยือนพ่อค้าแม่ค้าและประชาชนที่มาใช้บริการในวันครอบครัว ณ อ่างห้วยบ้านยาง ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา

คลิกที่ภาพเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม +

เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2561 พล.ท.สนธยา ศรีเจริญ มทน.2 เดินทางไปร่วมพิธีแห่พระคันธารราษฎร์ และพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ คู่บ้านคู่เมืองชาวนครราชสีมา โดยนำขึ้นรถแห่รอบเมือง ไปยังลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี เพื่อให้พุทธศาสนิกชนชาวโคราชและนักท่องเที่ยวที่ออกมาเล่นน้ำในวันสงกรานต์ ได้ร่วมสรงน้ำพระและกราบไหว้ขอพร เพื่อเป็นสิริมงคลต่อตัวเองและครอบครัว ต้อนรับวันสงกรานต์หรือวันขึ้นปีใหม่ไทย ประจำปี 2561 โดยมี ผวจ.น.ม. เป็นประธานในพิธี มีผู้นำ อปท. ประกอบด้วย อบจ.น.ม., ทศ.น.ม., ทต.โพธิ์กลาง, ทต.หัวทะเล, ทต.บ้านเกาะ, ทต.หมื่นไวย, ทต.หนองไผ่ล้อม พร้อมด้วยพระเถระ และประชาชนนักท่องเที่ยวเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

คลิกที่ภาพเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม +

เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2561 พล.ท.สนธยา ศรีเจริญ มทน.2 เดินทางไปเป็นประธานในพิธีเปิดงานวันผู้สูงอายุและประเพณีสงกรานต์ ทต.หัวทะเล ประจำปี 2561 ณ บึงหัวทะเล ทต.หัวทะเล ต.หัวทะเล อ.เมืองฯ จว.น.ม. โดยมี นายเอกภพ โตมรศักดิ์ นายก ทต.หัวทะเล ให้การต้อนรับ โดยในงานมีการแสดงของนักเรียนจากโรงเรียนเทศบาลตำบลหัวทะเล และมีการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ซึ่งมาจากหมู่บ้านต่างๆ ในพื้นที่ ทต.หัวทะเล เพื่อความเป็นสิริมงคล ในการนี้ มทน.2 ยังได้เปิดงานคั่วหมี่โคราช ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรกของ ทต.หัวทะเล ซึ่งมีชาวบ้านในเขต ทต.หัวทะเลและพื้นที่ใกล้เคียงมาเที่ยวงานเป็นจำนวนมาก

คลิกที่ภาพเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม +

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2561 พล.ท.สนทยา ศรีเจริญ มทน.2 และคณะเดินทางมาเป็นประธานงานวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2561 ณ หาดสุรนารี ( อ่างเก็บน้ำห้วยบ้านยาง) โดยมี นายสมยศ รัตนปริยานุช นายกเทศบาลตำบลสุรนารี และผู้สูงอายุในตำบลสุรนารีให้การตอนรับ และร่วมกันปล่อยพันธุ์ปลาลงสู่อ่างเก็บน้ำห้วยบ้านยาง ในการนี้ สโมสรไลออนส์นครราชสีมาได้มอบหมวกกันแดด ผ้าขนหนู และโต๊ะหินอ่อน ให้แก่เทศบาลตำบลสุรนารีเพื่อแจกจ่ายให้ผู้สูงอายุใช้ประโยชน์ ส่วนโต๊ะหินอ่อนจะตั้งไว้ที่หาดสุรนารีเพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้ใช้ประโยชน์ต่อไป

คลิกที่ภาพเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม +

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2561 พล.ท.สนธยา ศรีเจริญ มทน.2 พร้อมด้วยภริยา และคณะ เดินทางไปเป็นประธานในพิธีบวงสรวงโบสถ์กลางน้ำ 300 ปี และเจดีย์จุฬามณี ณ วัดหมื่นไวย ต.หมื่นไวย อ.เมืองฯ จว.น.ม. เพื่อเตรียมการปรับปรุงซ่อมแซมบูรณะปฏิสังขรณ์ และพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวของ ต.หมื่นไวย ต่อไป มี ผู้นำ อปท.เข้าร่วมพิธีประกอบด้วย นายก ทต.หมื่นไวย, นายก ทต.สุรนารี, นายก ทต.โคกกรวด, นายก ทต.หัวทะเล, นายก ทต.บ้านเกาะ, นายก ทต.หนองระเวียง, นายก ทต.พะเนา, กรรมการวัดหมื่นไวย , ผญบ.หมู่ 2 ผญบ.หมู่ 7 และประชาชน ชาว ต.หมื่นไวย เข้าร่วมพิธี

คลิกที่ภาพเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม +

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2561 พลโท สนธยา ศรีเจริญ แม่ทัพน้อยที่ 2 เป็นประธานในพิธีสวดมนต์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ พุทธศาสนสถาน ค่ายสุรนารี หลังจากนั้นได้จัดพิธีลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ซึ่งการจัดงานในวันนี้เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยมีคณะข้าราชการหน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่ 2 พร้อมด้วย สมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ 2 เข้าร่วมพิธีและร่วมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ ณ บริเวณห้องศรีพัชรินทร สโมสรร่วมเริงไชย ค่ายสุรนารี อำเภแเมืองฯ จังหวัดนครราชสีมา

คลิกที่ภาพเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม +

เมื่อวันที่ 28 มี.ค.61 เวลา 1000 น. พลโท สนธยา ศรีเจริญ แม่ทัพน้อยที่ 2 เป็นประธานในพิธีสวดมนต์เฉลิมพระเกียรติเพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ณ พุทธศาสนสถาน ค่ายสุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา ซึ่งพิธีดังกล่าวเป็นการสวดมนต์เพื่อเฉลิมพระเกียรติ และถวายเป็นพระราชกุศลฯ โดยมีกำลังพล ผู้บังคับบัญชา นายสิบและลูกจ้าง กองทัพภาคที่ 2 เข้าร่วมพิธีเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

คลิกที่ภาพเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม +

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 พลโทสนธยา ศรีเจริญ แม่ทัพน้อยที่ 2 พร้อมด้วยกำลังพล กองทัพน้อยที่ 2 ได้ร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ประกอบไปด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา, เทศบาลนครนคราชสีมา, เทศบาลตำบลหัวทะเล, โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา, ป้องกันภัยจังหวัดนครราชสีมา และประชาชนจิตอาสา จัดกิจกรรมจิตอาสาตามโครงการ "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" บริเวณคลองเลียบทางรถไฟ ในเขตพื้นที่ เทศบาลตำบลหัวทะเลจังหวัดนครราชสีมา เพื่อเป็นการปรับปรุงภูมิทัศน์และขุดลอกคลองระบายน้ำ ริมสองฝั่งทางรถไฟ อีกทั้งยังเป็นการแก้ปัญหาน้ำท่วมขังในเขตพื้นที่ อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครราชสีมา โดยมี นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธี

คลิกที่ภาพเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม +

ประกาศกองทัพน้อยที่ 2
เรื่อง ประกาศ ผู้ที่มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจ

ด้วย กองทัพน้อยที่ 2 มีความประสงค์จะรับสมัครทหารกองหนุน เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุ เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน ประจำปีงบประมาณ 2561 ในตำแหน่ง พลสูทกรรม (ชกท.940) มว.สูทกรรม ร้อย.บก.ทน.2 (อัตรา ส.อ.) (ให้แต่งกาย เหล่า ร.) จำนวน 1 อัตรา

คลิกที่ภาพเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม +

ประกาศกองทัพน้อยที่ 2
เรื่อง รับสมัครทหารกองหนุน เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการ
เป็นนายทหารประทวน ประจำปีงบประมาณ 2561

ด้วย กองทัพน้อยที่ 2 มีความประสงค์จะรับสมัครทหารกองหนุน เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุ เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน ประจำปีงบประมาณ 2561 ในตำแหน่ง พลสูทกรรม (ชกท.940) มว.สูทกรรม ร้อย.บก.ทน.2 (อัตรา ส.อ.) (ให้แต่งกาย เหล่า ร.) จำนวน 1 อัตรา

คลิกที่ภาพเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม +

วันที่ 28 มกราคม 2561 พลโท สนธยา ศรีเจริญ แม่ทัพน้อยที่ 2 ร่วมประชุมการก่อสร้าง ”โพธิมณฑลพุทธานุสรณ์สัตตมหาสถาน” ณ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร

คลิกที่ภาพเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม +

วันที่ 27 มกราคม 2561 พลโท สนธยา ศรีเจริญ แม่ทัพน้อยที่ 2 และคณะ เดินทางไปเป็นประธานในพิธีเปิดงาน "50 ปี ราตรี ACN สัมพันธ์" ณ สนามฟุตบอล ร.ร.อัสสัมชัญ นครราชสีมา อ.เมือง จ.นครราชสีม โดยมี ผอ.ร.ร.อัสสัมชัญ นครราชสีม . ให้การต้อนรับ

คลิกที่ภาพเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม +

วันที่ 26 มกราคม 2561 พลโท สนธยา ศรีเจริญ แม่ทัพน้อยที่ 2 พร้อมด้วยภริยา และคณะ เดินทางไปเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม "คอนเสิร์ต TV 3 สัญจร รวมพลังสร้างความสุขเพื่อชาวโคราช" ณ ลานนวมินทร์ สวนน้ำบุ่งตาหลั่ว ร.9 อ.เมือง จ.นครราชสีมา

คลิกที่ภาพเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม +

วันที่ 26 มกราคม 2561 พลโท สนธยา ศรีเจริญ แม่ทัพน้อยที่ 2 และคณะ เดินทางไปพบปะกับ ผู้นำชุมชน ประชาชน ณ บ.หนองไผ่ ต.งิ้ว อ.ปักธงชัย จว.น.ม. พร้อมกับมอบสิ่งของอุปโภคบริโภค ให้กับผู้ป่วยติดเตียงและผู้ยากไร้ในชุมชน จากนั้นเดินทางไปพบคณะครู/อาจารย์ ในพื้นที่ตามโครงการช่วยเหลือประชาชน(HCA)ของการฝึกCOBRA GOLD 18 ณ ร.ร.บ้านหนองไผ่ผดุงกิจวิทยา เพื่อรับฟังการบรรยายสรุปการสร้างอาคารอเนกประสงค์ตามโครงการช่วยเหลือประชาชน COBRA GOLD 18พร้อมกันนี้ยังได้มอบสิ่งอุปกรณ์การศึกษา และอุปกรณ์การกีฬา รวมทั้งเสื้อกันหนาวและผ้าห่ม ให้กับโรงเรียนบ้านหนองไผ่ผดุงกิจวิทยา เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ไปจนถึงการพัฒนาเยาวชนทั้งในด้านสติปัญญาและร่างกาย เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในวันข้างหน้า อีกด้วย

คลิกที่ภาพเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม +

วันที่ 26 มกราคม 2561 พลโท สนธยา ศรีเจริญ แม่ทัพน้อยที่ 2 และคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยมพื้นที่ฝึกร่วม/ผสมไทย-สหรัฐฯ รหัส คอบร้าโกลด์ 2018 ณ พื้นที่ฝึกทางยุทธวิธี ทภ.2 อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีม เพื่อรับทราบความคืบหน้า และปัญหาข้อขัดข้องในการเตรียมการฝึก ของ พล.ร.3 โดยมี เสธ.พล.ร.3 ให้การต้อนรับ

คลิกที่ภาพเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม +

วันที่ 25 มกราคม 2561 พลโท สนธยา ศรีเจริญ แม่ทัพน้อยที่ 2 พร้อมภริยา และคณะนายทหาร ทน.2 เดินทางไปร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์การก่อสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์พระนเรศวรมหาราช และพิธีเททองหล่อพระบรมรูปเหมือนสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ บริเวณสนามหญ้าหน้า บก.ทภ.2 ค่ายสุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีม โดยมี พล.อ.เทพพงศ์ ทิพยจันทร์ ปล.กห. เป็นประธานในพิธี มีข้าราชการทหาร , ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนเข้าร่วมงานจำนวนมาก

คลิกที่ภาพเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม +

วันที่ 23 มกราคม 2561 ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา ทน.2 เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ "สานพลัง สร้างฝันเพื่อบุตรที่มีความต้องการพิเศษ" ณ ห้องศรีพัชรินทร สโสรร่วมเริงไชย ค่ายสุรนารี อ.เมืองฯ จว.น.ม. โดยมี พล.ต.สมชาย เพ็งกรูด รอง มทภ.2 เป็นประธาน

คลิกที่ภาพเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม +

วันที่ 23 มกราคม 2561 พลโท สนธยา ศรีเจริญ แม่ทัพน้อยที่ 2 เดินทางมาที่ จ.อุดรธานี เพื่อติดตามงานการถมดินและวางแนวถนน และประชุมหารือร่วมกับ ท่านเจ้าคุณหลวงพ่อ ภาวนาธรรมาภินันท์ วิ.  ท่านเจ้าอาวาสวัดนาหลวง และ สำนักพระพุทธศาสนา มทบ.24 อบจ.อุดรธานี เทศบาลหนองไผ่ กรรมการวัดนิโรธพิมพารามเพื่อก่อสร้าง “พุทธมณฑล “ อุดรธานี  ณ  วัดนิโรธพิมพาราม ต.หนองนาคำ อ.เมือง จ.อุดรธานี

คลิกที่ภาพเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม +

วันที่ 22 มกราคม 2561 พลโท สนธยา ศรีเจริญ แม่ทัพน้อยที่ 2 ร่วมหาลือการก่อสร้าง “โพธิมณฑลพุทธานุสรณ์สัตตมหาสถาน” ณ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร กทม.

คลิกที่ภาพเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม +

วันที่ 22 มกราคม 2561 พลตรี ธานินทร์ สนิทชน เสธนาธิการกองทัพน้อยที่ 2 / หน.ส่วนคณะทำงาน เป็นประธานการประชุมส่วนคณะทำงาน กอฝ.ทภ.2 ประจำปี 2561 โดยมีผู้แทนหน่วยของส่วนรับการฝึกชี้แจงเกี่ยวกับแผนการฝึกของหน่วย ณ ห้องประชุม บก.ทน.2 ค่ายสุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา

คลิกที่ภาพเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม +

วันที่ 19 มกราคม 2561 พลโท สนธยา ศรีเจริญ แม่ทัพน้อยที่ 2 และคณะได้เดินทางไปที่โรงพยาบาลบัวใหญ่เพื่อให้กำลังใจแพทย์และเจ้าหน้าที่เนื่องจากทางโรงพยาบาลพึ่งสร้างใหม่จึงยังขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์ และในวันเดียวกัน แม่ทัพน้อยที่ 2 ได้เดินทางไปเป็นประธานในงานประเพณีบุญเดือนสาม พิธีทูนขวัญข้าว สู่ขวัญกระบือทอดผ้าป่าปุ๋ยคอก ประจำปี 2561 ณ ที่ทำการเกษตรผู้เลี้ยงสัตว์ขุนทอง บ.โคกกลาง ต.ขุนทอง อ.บัวใหญ่  จว.น.ม. พร้อมกันนี้ได้ชมการแสดงโปงลาง การแข่งควายประจำปีครั้งที่ 1 ทำพิธีโรยปุ๋ยคอก  และได้มอบผ้าห่มกันหนาวให้กับประชาชนผู้มาร่วมงานด้วย

คลิกที่ภาพเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม +

วันที่ 18 มกราคม 2561 พลโท สนธยา ศรีเจริญ แม่ทัพน้อยที่ 2 พร้อมภริยา ร่วมพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิม ประจำปี 2561 เนื่องในวันกองทัพไทย และวันกองทัพบก โดยกองทัพภาคที่ 2 ได้จัดพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล เพื่อแสดงถึงความเป็นทหารอย่างสมบูรณ์ครบถ้วน ทหารทุกนายจะต้องพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่โดยยึดมั่นในอุดมการณ์ของทหารมืออาชีพ มีความรักความสามัคคีอย่างแน่นแฟ้น พร้อมอุทิศตนเพื่อปกป้องอธิปไตย และผลประโยชน์ของส่วนรวม เทิดทูน และจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ไว้ยิ่งชีพ รวมทั้งยึดมั่นในการปฏิบัติตามคำสัตย์ปฏิญาณตนไว้อย่างมั่นคงตลอดไป ณ ลานพื้นแข็งหน้าสโมสรร่วมเริงไชย ค่ายสุรนารี อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครราชสีมา โดยมี พลโท ธรากร ธรรมวินทร แม่ทัพภาคที่ 2 เป็นประธานในพิธี

คลิกที่ภาพเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม +

 วันที่ 18 มกราคม ของทุกปีเป็นวันกองทัพไทย พลโท สนธยา ศรีเจริญ แม่ทัพน้อยที่ 2 ได้นำคณะข้าราชการกองทัพน้อยที่ 2 ร่วมกระทำพิธี วางพวงมาลา รัชกาลที่ 5, อนุสาวรีย์ท่านท้าวสุรนารี ประตูชุมพล, อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี หน้าค่ายสุรนารี, อนุสาวรีย์วีรไทย, และพิธีบวงสรวง สมเด็จพระนเรศวร โดยมีพลโท ธรากร ธรรมวินทร แม่ทัพภาคที่ 2  เป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2561

คลิกที่ภาพเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม +

 วันที่ 18 มกราคม ของทุกปีเป็นวันกองทัพไทย พลโท สนธยา ศรีเจริญ แม่ทัพน้อยที่ 2 ได้นำคณะข้าราชการกองทัพน้อยที่ 2 ร่วมกระทำพิธี วางพวงมาลา รัชกาลที่ 5, อนุสาวรีย์ท่านท้าวสุรนารี ประตูชุมพล, อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี หน้าค่ายสุรนารี, อนุสาวรีย์วีรไทย, และพิธีบวงสรวง สมเด็จพระนเรศวร โดยมีพลโท ธรากร ธรรมวินทร แม่ทัพภาคที่ 2  เป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2561

คลิกที่ภาพเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม +

 เมื่อ17 ม.ค 61 เวลา1000 พันเอก วรพินิจ ขันธุปัฏน์ ผอ.กขว.ทน.2 เดินทางเข้าพบปะ นายก อบต.พระพุทธ ประสานข้อมูลเกี่ยวกับ แหล่งวัฒนธรรม ประเพณี และสถานที่ท่องเที่ยว ในพื้นที่ ต.พระพุทธ พร้อมกับเยี่ยมชมโบสถ์เก่าแก่ ที่วัดยองแยง หลังจากนั้นได้เดินทางเข้าเยี่ยมชม ปราสาทหินพนมวัน พื้นที่ ต.บ้านโพธิ์

คลิกที่ภาพเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม +

เมื่อ 17 มกราคม 2560  พันเอก สุรชิน  กาญจนจิตติ  หัวหน้าส่วนประสานงานความมั่นคงของรัฐ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2 ร่วมสังเกตการณ์การจัดโครงการอบรมแนวทางการรักษาความมั่นคงสถาบันหลักของชาติ โดยมี     พลตรี กฤษณะ  วัชรเทศ พิบูลย์ ผู้ช่วย ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 1 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เป็นประธานเปิดการประชุม ณ โรงแรมริเวอร์วิวเพลส อำเภอเมือง จังหวัดอยุธยา

คลิกที่ภาพเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม +

เมื่อวันที่ 13 ม.ค.61 พลโท สนธยา ศรีเจริญ แม่ทัพน้อยที่ 2 พร้อมภริยา  เป็นประธานในงานวันเด็กแห่งชาติ  ณ  เทศบาลตำบล   หัวทะเล อ.เมือง จ.นครราชสีมา ภายในงาน แม่ทัพน้อยที่ 2 ได้จับฉลากและมอบของขวัญพิเศษให้กับผู้โชคดี พร้อมกันนี้ได้เยี่ยมชมกิจกรรมต่างๆ ในงาน เช่น กระโดดหอสูง , การขับขี่รถมอเตอร์ไซค์พาดโผน เป็นต้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม +

เมื่อวันที่ 13 ม.ค.61 พลโท สนธยา ศรีเจริญ แม่ทัพน้อยที่ 2 พร้อมภริยา  เป็นประธานในงานวันเด็กแห่งชาติ  ของกองทัพน้อยที่ 2 ซึ่งภายในงานได้จัดให้มีกิจกรรมหลากหลาย เช่น การมอบของขวัญวันเด็ก , มอบทุนการศึกษา , มอบผ้าห่มกันหนาว , มอบสิ่งของเครื่องอุปโภค บริโภค ให้แก่บุตรและครอบครัวกำลังพลกองทัพน้อยที่ 2 แม่ทัพน้อยที่ 2 พร้อมภริยา ได้พบปะ พูดคุย และรับประทานอาหารเช้าร่วมกับครอบครัวกำลังพลของกองทัพน้อยที่ 2 อย่างเป็นกันเอง ณ บ้านพักนายสิบ กองทัพน้อยที่ 2  ค่ายสุรนารี  อ.เมือง จ.นครราชสีมา

คลิกที่ภาพเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม +

เมื่อวันที่ 9 ม.ค.61ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา ทน.2เข้าร่วมพิธีรับมอบผ้าห่มกันหนาวเพื่อมอบให้แก่ครอบครัวกำลังพลภายในหน่วย ณ สมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา ทภ.2 ค่ายสุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา

คลิกที่ภาพเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม +

เมื่อวันที่ 9 ม.ค.61ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา ทน.2 เข้าร่วมกิจกรรมอบรมการดูแลบุตรหลานก่อนวัยเรียนของครอบครัวกองทัพภาคที่ 2 ณ ห้องราชาวดี ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษามหาราชินี รพ.ค่ายสุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา

คลิกที่ภาพเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม +

เมื่อวันที่ 8 ม.ค.61 พลโท สนธยา ศรีเจริญ แม่ทัพน้อยที่ 2 ได้นำกำลังพลกองทัพน้อยที่ 2 ร่วมกับเทศบาลตำบล หัวทะเล พัฒนาทำความสะอาดบริเวร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามโครงการ “เราทำความดีด้วยหัวใจ” ณ ต.หัวทะเล อ.เมือง จ.นครราชสีมา

คลิกที่ภาพเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม +

เมื่อวันที่ 1 ม.ค.61  พันเอก สุรชิน กาจนจิตติ รอง เสธนาธิการกองทัพน้อยที่ 2 ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ถวายพระสงฆ์ 199 รูป  เนื่องในงานวันขึ้นปีใหม่ประจำปี 2561 ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา

คลิกที่ภาพเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม +

เมื่อวันที่ 29 ธ.ค.60 มีหน่วยงานต่างๆ เข้าอวยพร และขอพรปีใหม่จาก พลโท สนธยา ศรีเจริญ แม่ทัพน้อยที่ 2 ประกอบไปด้วย 1. รองนายก อบจ.  2. ใต้ฟ้าคอมพวิเตอร์  3. นักกีฬาวอลเลย์บอล 4. ผจก.เดอะมอลล์ 5. ทีมงานคณะครูบากฤษณะ ณ เทศบาลตำบลหัวทะเล และแม่ทัพน้อยที่ 2 ยังเดินทางไปมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคให้กับผู้มีรายได้น้อย และผู้ป่วยติดเตียง ใน หมู่ 1 หมู่ 10 หมู่ 2 หมู่ 5 หมู่ 9 และหมู่ 7 ของเทศบาลตำบลหัวทะเลอ.เมือง จ.นครราชสีมา ตามนโยบายกองทัพบกพร้อมร่วมใจส่งความสุขปีใหม่ 2561 ให้กับประชาชน

คลิกที่ภาพเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม +

เมื่อวันที่ 3 ธ.ค.60พันเอก ศราวุธ มาศิริ รองเสนาธิการกองทัพน้อยที่ 2 เป็นผู้แทน มทน.2 เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการอุปสมบทหมู่และบรรพชาสามเณร ในกิจกรรมอุปสมบทหมู่เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ หอประชุมสงฆ์วัดพายัพ(พระอารามหลวง) อ.เมือง จ.นครราชสีมา

คลิกที่ภาพเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม +

เมื่อวันที่ 3 ธ.ค.60 พันเอก ชวรัตน์ ทรงสุนทร ผอ.กกร.ทน.2 เป็นผู้แทน มทน.2เข้าร่วมพิธีขลิปผมนาค ในกิจกรรมอุปสมบทหมู่เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ หอประชุมสงฆ์วัดพายัพ(พระอารามหลวง) อ.เมือง จ.นครราชสีมา

คลิกที่ภาพเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม +

เมื่อวันที่ 2 ธ.ค.60 พันเอก สุรชิน กาญจนจิตติ รองเสนาธิการกองทัพน้อยที่ 2 ร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรม "ชาวโคราชวาดรูปร้องเพลงเพื่อพ่อ สานต่อดนตรีศิลป์" ณ ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา. โดยมี นายวิเชียรฯ ผวจ.น.ม. เป็นประธานในพิธี

คลิกที่ภาพเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม +

เมื่อวันที่ 30 พ.ย.60 พลโท สนธยา ศรีเจริญ แม่ทัพน้อยที่ 2 พร้อมด้วย พลตรี ธานินทร์ สนิทชน เสนาธิการกองทัพน้อยที่ 2 เข้าร่วมพิธีบวงสรวงและพุทธาภิเษกเหรียญที่ระลึก "รุ่นสถาปนา ท้าวสุรนารี ครบรอบ 190 ปี" ณ ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา. โดยมี นายวิเชียรฯ ผวจ.น.ม. เป็นประธานในพิธี

คลิกที่ภาพเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม +

เมื่อวันที่ 29 พ.ย.60 พลโท สนธยา ศรีเจริญ แม่ทัพน้อยที่ 2 เดินทางไปเยี่ยมอาการป่วยเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับ พลฯ สรรเพชร คงโนนกอก ทหารใหม่ผลัดที่ 2/60 สังกัด ทน.2 ฝากการฝึกกับหน่วยฝึกทหารใหม่ ป.3/3(มีอาการสะโพกด้านซ้ายหัก) ณ รพ.ค่ายสุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา

คลิกที่ภาพเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม +

เมื่อวันที่ 28 พ.ย.60 พลตรี ธานินทร์ สนิทชน เสนาธิการกองทัพน้อยที่ 2 เป็นประธานการประชุมสรุปผลการประชุมวางแผนขั้นสุดท้าย (FPC) การฝึกคอบร้าโกลด์ 18 - ทภ.2 ณ ห้องประชุม ศปย.ทน.2 บก.ทน.2 ค่ายสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

คลิกที่ภาพเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม +

เมื่อวันที่ 28 พ.ย.60 พันเอก ศราวุธ มาศิริ รองเสนาธิการกองทัพน้อยที่ 2 ร่วมงานสภากาแฟจังหวัดนครราชสีมา ณ ร้าน Ice So Cream (ศูนย์นิสสันออโตเจแปน ถ.มิตรภาพ ตรงข้ามวัดโคกพรม ) โดยมี ผวจ.น.ม. เป็นประธาน

คลิกที่ภาพเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม +

เมื่อวันที่ 24 พ.ย.60 พันเอก ศราวุธ มาศิริ รองเสนาธิการกองทัพน้อยที่ 2 และคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยมหน่วยฝึกทหารใหม่ ผลัดที่ 2/60 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับทหารใหม่รวมทั้งชุดครูฝึกทหารใหม่ ณ ป.3 พัน.3 ค่ายสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

คลิกที่ภาพเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม +

เมื่อวันที่ 23 พ.ย.60 ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา ทน.2 และคณะแม่บ้าน ทน.2 เข้าเยี่ยมเยียนบุตรข้าราชการ ทน.2 พร้อมทั้งได้มอบทุนการศึกษาแก่บุตรและสิ่งของอุปโภคบริโภคเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกำลังพลชั้นผู้น้อยของ ทน.2 อีกทั้งยังได้ร่วมกิจกรรมปลูกพืชผักสวนครัว ณ บ้านพักข้าราชการนายทหารชั้นประทวนของ ทน.2 ค่ายสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

คลิกที่ภาพเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม +

เมื่อวันที่ 23 พ.ย.60 พันเอก ศราวุธ มาศิริ รองเสนาธิการกองทัพน้อยที่ 2 ทำการตรวจ สาย สป.24 ยุทโธปกรณ์ , ยานยนต์ และ สาย สป.5 เครื่องกระสุน ณ ร้อย บก.ทน.2 , มว.ขส.ร้อย บก.ทน.2 ค่ายสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา และกองพันสรรพาวุธกระสุนที่ 22 ตำบลไชยมงคล อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

คลิกที่ภาพเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม +

เมื่อวันที่ 22 พ.ย.60 พลโท สนธยา ศรีเจริญ แม่ทัพน้อยที่ 2 เป็นประธานการประชุมคณะ ผู้ดำเนินการจัดงาน ครบรอบ 190 ปี สถาปนาท้าวสุรนารี "กินเข่าค่ำ รำบูชา สักการะท้าวสุรนารี" สืบสานตำนานเมืองโคราช ณ ห้องประชุม บก.ทน.2 ค่ายสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

คลิกที่ภาพเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม +

เมื่อวันที่ 13 พ.ย.60 พลโท สนธยา ศรีเจริญ แม่ทัพน้อยที่ 2 ทำการมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติหน่วยทหารพรานกิตติมาศักดิ์ และใบประกาศเกียรติคุณให้กับผู้ทำคุณประโยชน์ จำนวน 11 คน  ณ ห้องพิธีการ กองบัญชาการกองทัพน้อยที่ 2 ค่ายสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

คลิกที่ภาพเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม +

เมื่อวันที่ 10 พ.ย.60 พลโท สนธยา ศรีเจริญ แม่ทัพน้อยที่ 2เดินทางไปเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมคอนเสิร์ต ช่อง 3 Power Team ในโครงการ "มอบความรัก สร้างความสุข เพื่อชาวโคราช" ณ บริเวณ สนง.ทต.หัวทะเล ต.หัวทะเล อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

คลิกที่ภาพเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม +

เมื่อวันที่ 10 พ.ย.60 พลโท สนธยา ศรีเจริญ แม่ทัพน้อยที่ 2เดินทางไปเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมคอนเสิร์ต ช่อง 3 Power Team ในโครงการ "มอบความรัก สร้างความสุข เพื่อชาวโคราช" ณ บริเวณ สนง.ทต.หัวทะเล ต.หัวทะเล อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

คลิกที่ภาพเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม +

เมื่อวันที่ 10 พ.ย.60 พลโท สนธยา ศรีเจริญ แม่ทัพน้อยที่ 2เดินทางไปเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมคอนเสิร์ต ช่อง 3 Power Team ในโครงการ "มอบความรัก สร้างความสุข เพื่อชาวโคราช" ณ บริเวณ สนง.ทต.หัวทะเล ต.หัวทะเล อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

คลิกที่ภาพเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม +

เมื่อวันที่ 10 พ.ย.60 พลโท สนธยา ศรีเจริญ แม่ทัพน้อยที่ 2 เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อม ครบรอบ 190 ปี สถาปนาท้าวสุรนารี "กินเข่าค่ำ รำบูชา สักการะท้าวสุรนารี" สืบสานตำนานเมืองโคราช ณ ห้องประชุม บก.ทน.2 ค่ายสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

คลิกที่ภาพเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม +

เกองทัพน้อยที่ 2 ดำเนินการให้กำลังพลได้มีการออกกำลังกายเป็นประจำทุกวันเพื่อเพิ่มสมรรถภาพร่างกายของกำลังพลกองทัพน้อยที่ 2  ตาม นโยบาย  “สมาร์ท แมน”  ของผู้บัญชาการทหารบก  และแม่ทัพน้อยที่ 2 ณ กองทัพน้อยที่ 2 ค่ายสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

คลิกที่ภาพเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม +

เมื่อวันที่ 8 พ.ย.60 พันเอก ศราวุธ มาศิริ รองเสนาธิการกองทัพน้อยที่ 2 เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมและซักซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัย ประจำปี 2560 กองทัพน้อยที่ 2 โดย กองข่าวกองทัพน้อยที่ 2 ณ ห้องอบรม กองร้อยกองบังคับการกองทัพน้อยที่ 2 ค่ายสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

คลิกที่ภาพเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม +

เมื่อวันที่ 6 พ.ย.60 พลโท สนธยา ศรีเจริญ แม่ทัพน้อยที่ 2 เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงาน กินเข่าค่ำ รำบูชา สักการะท้าวสุรนารี ร่วมกับสื่อมวลชน ผู้ประกอบกิจการนำเที่ยว และส่วนข้าราชการที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องพิมาย โรงแรมสีมาธานี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

คลิกที่ภาพเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม +

เมื่อวันที่ 4 พ.ย.60 พลโท สนธยา ศรีเจริญ แม่ทัพน้อยที่ 2 เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครราชสีมา ประเพณีแข่งขันเรืออีโปงประจำปี 2560 เพื่อสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมของชาวโคราช กิจกรรมประเพณีแข่งขันเรืออีโปง บริเวณบึงหัวทะเล ตำบลหัวทะเล อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

คลิกที่ภาพเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม +

เมื่อวันที่ 1 พ.ย.60 พลโท สนธยา ศรีเจริญ แม่ทัพน้อยที่ 2 เดินทางไปเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬายิงปืน เยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 34 รอบคัดเลือกตัวแทน ภาค 3 กาฬสินธุ์เกมส์ ณ สนามยิงปืน สนามกีฬาเฉลิม  พระเกียรติ 80 พรรษา อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครราชสีมา

คลิกที่ภาพเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม +

เมื่อวันที่ 27 ต.ค.60 พลโท สนธยา  ศรีเจริญ แม่ทัพน้อยที่ 2 เป็นประธานในพิธีอำลาหน่วยทหารและผู้บังคับบัญชา ของทหารกองประจำการ ประจำปี 2558 ผลัดที่ 2 ณ ร้อย บก.ทน.2 ค่ายสุรนารี อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครราชสีมา

คลิกที่ภาพเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม +

มื่อวันที่ 26 ต.ค.60 พลโท สนธยา  ศรีเจริญ แม่ทัพน้อยที่ 2 และภริยา เข้าร่วมพิธีถวายพระเพลิงเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ พระเมรุมาศจำลองหน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา

คลิกที่ภาพเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม +

เมื่อวันที่ 26 ต.ค.60 พลโท สนธยา  ศรีเจริญ แม่ทัพน้อยที่ 2 และภริยา พร้อมด้วยข้าราชการกองทัพน้อยและครอบครัว เข้าร่วมพิธีถวายดอกไม่จันทน์พระบรมศพ พระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยเวลา 12.00 น. พลโท ธรากร ธรรมวินทร แม่ทัพภาคที่ 2 ได้นำข้าราชการทหารเข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์สลับกับประชาชน ณ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา

คลิกที่ภาพเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม +

เมื่อวันที่ 26 ต.ค.60 พลโท สนธยา  ศรีเจริญ แม่ทัพน้อยที่ 2 และภริยา พร้อมด้วยข้าราชการกองทัพน้อยและครอบครัว    เข้าร่วมพิธีรวมพลัง ได้รวมพลังแปลอักษรเป็นรูปเลข 9 ไทย ด้านหน้า บก.ทภ.2 เพื่อแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทิตาคุณ และพระมหากรุณาที่ล้นเกล้าล้นกระหม่อม ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงพระราชทานต่อพสกนิกรชาวไทยมาอย่างยาวนาน พร้อมกันนี้ได้ร่วมยืนถวายอาลัย เป็นเวลา 89 วินาที และร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี โดยมี พล.ท.ธรากร  ธรรมวินทร มทภ.2 เป็นประธานในพิธี

คลิกที่ภาพเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม +

เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2560 ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา ทน.2 และคณะ เข้าเยี่ยมเยียนบุตรข้าราชการ ทน.2 พร้อมทั้งได้มอบทุนการศึกษาและสิ่งของอุปโภคบริโภคเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกำลังพลชั้นผู้น้อยของ ทน.2 ณ บ้านพักข้าราชการนายทหารชั้นประทวนของ ทน.2 ค่ายสุรนารี อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครราชสีมา

คลิกที่ภาพเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม +

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2560 พลโท สนธยา ศรีเจริญ แม่ทัพน้อยที่ 2 พร้อมด้วย ผบ.หน่วย ในพื้นที่ จง.น.ม. เข้าร่วมพิธีถวายบังคมพระบรมรูป พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ พระบรมรูปรัชกาลที่ 5 ค่ายสุรนารี อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครราชสีมา โดยมี แม่ทัพภาคที่ 2 เป็นประธานในพิธี

คลิกที่ภาพเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม +

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2560 พลโท สนธยา ศรีเจริญ แม่ทัพน้อยที่ 2 เข้าร่วมเป็นเกียรติในโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ 89 รูปถวายพระราชกุศลพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ พระวิหารหลวง วัดพระนารายณ์มหาราช วรวิหาร ต.ในเมือง อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครราชสีมา โดยมี นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เป็นประธานในพิธี

คลิกที่ภาพเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม +

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2560 พลโท สนธยา ศรีเจริญ แม่ทัพน้อยที่ 2 เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตรอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ "โครงการ เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ถวายเป็นพระราชกุศล พร้อมทั้งนำกำลังพลกองทัพน้อยที่ 2 พัฒนาบริเวณบึงหัวทะเล เทศบาลตำบลหัวทะเล อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครราชสีมา

คลิกที่ภาพเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม +

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2560 พันเอก ศราวุธ มาศิริ รองเสนาธิการกองทัพน้อยที่ 2ร่วมเป็นเกียรติในพิธีสถาปนาอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ณ อาคารสุรพัฒน์ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีอำเภอเมืองฯ จังหวัดนครราชสีมา

คลิกที่ภาพเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม +
เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2560พันเอก ศราวุธ มาศิริ รองเสนาธิการกองทัพน้อยที่ 2 เป็นผู้แทน แม่ทัพน้อนที่ 2 ร่วมพิธีถวายพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมราถบพิตร เนื่องในวันครบรอบ 1 ปี วันสวรรคต ณ ศาลาการเปรียญวัดสุทธจินดา อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครราชสีมา
คลิกที่ภาพเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม +
เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2560 พันเอก สุรชิน กาญจนจิตติ รองเสนาธิการกองทัพน้อยที่ 2 เป็นผู้แทน แม่ทัพน้อนที่ 2 ร่วมพิธีถวายพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมราถบพิตร เนื่องในวันครบรอบ 1 ปี วันสวรรคต ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครราชสีมา
คลิกที่ภาพเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม +
เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2560 กองทัพน้อยที่ 2 จัดพิธีรับ-ส่งหน้าที่ และมอบการบังคับบัญชา แม่ทัพน้อยที่ 2 หลังมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป ให้แม่ทัพน้อยที่ 2 ไปดำรงตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก อัตราพลเอก และให้รองแม่ทัพภาคที่ 2 ดำรงตำแหน่งแม่ทัพน้อยที่ 2 คนใหม่
คลิกที่ภาพเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม +
 
เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน (ASEAN)
KM : : ศูนย์การจัดการองค์ความรู้ กองทัพน้อยที่ 2
การปกป้องและเทิดทูนสถาบัน
พรบ.การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558
การเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของ กองทัพบก
ส่ง e-mail ถึงกองทัพน้อยที่ 2 โดย Hotmail
ส่ง e-mail ถึงกองทัพน้อยที่ 2 โดย Gmail
Facebook กองบัญชาการกองทัพน้อยที่ 2
last update
 
 
กองบัญชาการ กองทัพน้อยที่ 2 [corps2]