last update

• พล.ท.สุรนาท สุวรรณนาคร มทน.2 ให้การต้อนรับ คณะข้าราชการนายทหาร ผู้บังคับบัญชา นขต. ส่วนราชการต่าง ในพื้นที่ จว.นครราชสีมา เนื่องในโอกาสเข้าร่วมอวยพรแสดงความยินดี ในโอกาสได้รับโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ณ บริเวณห้องพักรับรอง มทน.2 บก.ทน.2 ค่ายสุรนารี อ.เมือง จว.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 27 พ.ย.56

คลิกที่ภาพเพื่่อดูรูปภาพเพิ่มเติม +

• พล.ท.สุรนาท สุวรรณนาคร มทน.2 เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ ให้กับ ว่าที่ ร.ต.ชัยพิมล ชัยแหม่ง ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น พร้อมทั้งให้โอวาทกับกำลังพลที่ประดับยศ และผู้เข้าร่วมพิธี ณ บริเวณห้องพิธี บก.ทน.2 เมื่อวันที่ 10 ก.ย.56

คลิกที่ภาพเพื่่อดูรูปภาพเพิ่มเติม +

• พ.ท.ตระกูล ไทยสมัคร ผช.ผอ.กกพ.ทน.2 ชรก. กกร.ทน.2 นำกำลังพลของหน่วย ทน.2 ร่วมพิธีบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็น พระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และโครงการมอบโลหิตด้วยใจถวายในหลวง ณ ห้อง MCC Hall The Mall นครราชสีมา เมื่อวันที่ 10-11 ก.ย.56

คลิกที่ภาพเพื่่อดูรูปภาพเพิ่มเติม +

• พล.ต.ต่อศักดิ์ เหลืองตระกูล รอง มทน.2 ร่วมพิธีต้อนรับคณะผู้แทนทางหารของประเทศอินโดนีเซีย เนื่องในโอกาศเข้าเยี่ยมเพื่อเจริญสัมพันธ์ไมตรีกองทัพระหว่างประเทศ โดยมี มทภ.2 เป็นหัวหน้าคณะให้การต้อนรับ ณ ห้องรับรอง บก.ทภ.2 ค่ายสุรนารี อ.เมือง จว.น.ม. เมื่อวันที่ 10 ก.ย.56

คลิกที่ภาพเพื่่อดูรูปภาพเพิ่มเติม +

• พล.ต.จารุเกียรติ ชัยวงษ์ เสธ.ทน.2 ร่วมกับกิจกรรมปลูกต้นไม้ ในโครงการ "ครอบครัวต้นไม้ น้อมเกล้าฯ ถวาย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ" ซึ่งจัดขึ้นโดย ทภ.2(พล.ร.3) ร่วมกับ เทศบาลตำบลหัวทะเล ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ(บึงหัวทะเล) ต.หัวทะเล อ.เมือง จว.น.ม. เมื่อ 4 ก.ย.56

คลิกที่ภาพเพื่่อดูรูปภาพเพิ่มเติม +

• พล.ต.ต่อศักดิ์ เหลืองตระกูล รอง มทน.2 และ พล.ต.จารุเกียรติ ชัยวงษ์ เสธ.ทน.2 ร่วมพิธีเปิดอุทยานการเรียนรู้ ศูนย์การศึกษาค่ายสุรนารี ซึ่งจัดสร้างโดย ทภ.2 โดยมี มทภ.2 เป็นประธานในพิธี ณ ศูนย์การเรียนรู้ค่ายสุรนารี อ.เมือง จว.น.ม. เมื่อ 4 ก.ย.56

คลิกที่ภาพเพื่่อดูรูปภาพเพิ่มเติม +

• พล.ต.ต่อศักดิ์ เหลืองตระกูล รอง มทน.2 เป็นผู้แทนหน่วย ร่วมเป็นพยานในการแข่งขันชกมวย "ศึกกระทิงแดงประวัติศาสตร์นักรบไทย รวมใจ.. แทนคุณแผ่นดิน ชิงตำแหน่งแชมป์โลกรุ่นซูเปอร์ฟลายเวท WBA เฉพาะกาล ณ อาคารสุรพัฒน์ 2 มหาวิยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จว.น.ม. เมื่อ 3 ก.ย.56

คลิกที่ภาพเพื่่อดูรูปภาพเพิ่มเติม +
ส่ง e-mail ถึงกองทัพน้อยที่ 2 โดย hotmail
 
 
กองบัญชาการ กองทัพน้อยที่ 2 [22010u] กองบัญชาการ กองทัพน้อยที่ 2 [corps2]